Zero-shot Learning via Discriminative Dual Semantic Auto-encoder

Nan Xing, Yang Liu, Hong Zhu, Jing Wang, Jungong Han

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)
98 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Zero-shot Learning via Discriminative Dual Semantic Auto-encoder'. Together they form a unique fingerprint.

Computer Science