Addysg gyfreithiol cyfrwng Cymraeg, a oes hawl i’r ddarpariaeth, ac a ydyw strwythur y ddarpariaeth yn ddigonol?

  • Bethan Sarah Davies

Student thesis: Doctoral ThesisDoctor of Philosophy

Abstract

Bwriad yr efrydiaeth hon ydyw ymateb i ddau brif gwestiwn. Yn gyntaf, ffurfir dadleuon er gwarantu fod gan fyfyrwyr Cymru’r hawl i addysg uwch cyfrwng Cymraeg, yn benodol o safbwynt addysg gyfreithiol. Yn ail, ystyrir pu’n a’i ydyw strwythur darpariaeth bresennol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn ddigonol wrth ystyried darpariaeth addysg uwch, ac yn benodol addysg gyfreithiol ddwyieithog o fewn systemau addysg uwch Gwlad y Basg, y Ffindir a Brunswick Newydd, Canada.

The aim of this thesis is to respond to two central questions. Firstly, whether it is possible to justify that students in Wales possess a right to study within higher education through the medium of Welsh. Secondly, the thesis will evaluate current Welsh medium legal education following the creation of Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, and will critically assess whether this provision is adequate in light of bilingual legal education within the Basque Region, Finland and New Brunswick, Canada
Date of Award2016
Original languageEnglish
Awarding Institution
  • Aberystwyth University
SupervisorCatrin Fflur Huws (Supervisor)

Cite this

'