Canfod a rheoli Twbercwlosis buchol (bTB) yn yr amgylchedd ar ffermydd yng Nghymru

Student thesis: Doctoral ThesisDoctor of Philosophy

Date of Award2022
Original languageEnglish
Awarding Institution
  • Aberystwyth University
SupervisorHefin Williams (Supervisor) & Arwyn Edwards (Supervisor)

Cite this

'