Gwehilion o Boblach:
: Cynrychioli Lleiafrifoedd mewn Llenyddiaeth Gymraeg

  • Ffraid Gwenllian

Student thesis: Master's ThesisMaster of Philosophy

Abstract

Yn y traethawd hwn, edrychir ar y modd y cynrychiolir gwahanol leiafrifoedd mewn llenyddiaeth Gymraeg, yn bennaf rhwng troad yr ugeinfed ganrif a’r ganrif bresennol. Astudir pedwar lleiafrif yn benodol gydag un lleiafrif yn cynrychioli bob pennod. Y grwpiau lleiafrifol y rhoddir sylw neilltuol iddynt yw unigolion sydd ag anabledd, unigolion cyfunrhywiol, lleiafrifoedd ethnig ac unigolion sy’n dioddef o afiechyd meddwl, yn eu tro. Cynllunnir pob pennod ar sail testun creiddiol a ddefnyddir yn ffocws i drafodaeth fwy cyffredinol ar y modd y mae llenyddiaeth leiafrifol fel llenyddiaeth Gymraeg, a hydreiddir gan y cysyniad o’i statws ymylol ei hun, yn cynrychioli lleiafrifoedd eraill.
Date of Award2017
Original languageEnglish
Awarding Institution
  • Aberystwyth University
SupervisorT Robin Chapman (Supervisor) & Eurig Salisbury (Supervisor)

Cite this

'