Na all fod un Ffydd onyd yr Hen Ffydd Robert Gwyn

  • James McCann

Student thesis: Doctoral ThesisDoctor of Philosophy

Abstract

Bwriad y traethawd hwn yw darparu trawsysgrifiad o destun Na all of dun Ffydd onyd yr Hen Ffydd, darn o apologia Gatholig gan Robert Gwyn. Y mae’r testun gwreiddiol yn dyddio o 1574, ond ni oroesa ond mewn un llawysgrif, a gopïwyd yn 1604 gan William Dafydd Llywelyn.
Ceir trafodaeth fanwl ar fywyd a gyrfa lenyddol yr awdur yn y rhagymadrodd, gan geisio darpau bywgraffiad mor llawn â phosibl ohono am y tro cyntaf. Ynghyd â hyn, ceir disgrifiad ac astudiaeth o brif themâu ei waith, a’u gosod yn eu cyd-destun Ewropeaidd ac Archipelagaidd.
Cynhwysir rhestr o’r ffynonellau y defnyddiwyd wrth lunio’r testun, a thrafodaeth ar berthynas y testun â llyfrau rhai o’I athrawon yn y coleg offeiriadol yn Douai, gan geisio dangos eu dylanwad ar ysgrifeniadau Gwyn.
Rhoddir hanes y copïwr a’r llawysgrif, cyn belled â’u bod yn hysbys, a deuir â’r rhaggymadrodd I ben gan drafod iaith y testun, a’r effaith a geid arni gan dafodieithoedd gwahanol yr awdur a’r copïwr. Cynhwysir rhan hir yn trafod a rhestru’r geiriau benthyg Saesneg nigerus a geir yn y testun.
Yna darperir y testun ei hun, gyda throednodiadau yn cyfeirio at ffynonellau a nodweddion llawysgrifol.
Yn olaf ceir yr ôl-nodiadau, lle trafodir y goleuni y mae’r testun yn ei roi ar hanes, iaith, cymdeithas a chrefydd Cymru, Lloegr ac Ewrop yr unfed ganrif ar bymtheg.
Date of Award2016
Original languageWelsh
Awarding Institution
  • Aberystwyth University
SupervisorCathryn Charnell-White (Supervisor)

Cite this

'