Y Nofel Ddinesig Gymraeg o 1978 hyd 2006

  • Rachel Elizabeth Llwyd

Student thesis: Master's ThesisMaster of Philosophy

Abstract

Bwriad yr astudiaeth hon yw olrhain twf ac esblygiad y nofel ddinesig gan ganolbwyntio ar weithiau sydd wedi eu lleoli yng Nghaerdydd ac sy'n portreadu bywyd dinesig Caerdydd o 1978 hyd 2006. Ceisiaf ddangos mai wrth astudio'r newid a welir ym mherthynas prif gymeriadau'r nofelau â'r ddinas y gellir mesur datblygiad y genre a'i lle yn y canon.
Date of Award2015
Original languageEnglish
Awarding Institution
  • Aberystwyth University

Cite this

'