Y Tad a’r Mab a’r Merched
: Crefydd, ieuenctid a diwylliant yn y Gymru Gymraeg c 1958-1970

  • Llion Anwyl Wigley

Student thesis: Doctoral ThesisDoctor of Philosophy

Date of Award15 Dec 2011
Original languageEnglish
Awarding Institution
  • Aberystwyth University
SponsorsJames Pantyfedwen Foundation
SupervisorSteve Thompson (Supervisor) & Paul O'Leary (Supervisor)

Cite this

'